Voortgang van het digitale dorpsplein

Op 11 april zal er weer een bijeenkomst zijn van veel verenigingen en instellingen uit Vasse e.o. in de kantine van de SV-Vasse.Er zal dan uitleg worden gegeven over de stand van zaken rondom deze site en de te maken dorps-app. Tevoren ontvangt iedereen een kleine enquête over dit onderwerp.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-mRHG98SwzA-qIRJwPR-gWr3Smf4sHkxaVJU7xulU0yXCw/viewform?usp=sf_link